Kongre Duyurusu İlanı

KONGRE İlanı ve Gündem;
Yönetim kurulumuz 01.04.2021 tarihli kararı ile
Yeşiltepe Konyalı Camii Kuran Kursu ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Nisan 2021 Salı günü saat: 15:00’da dernek merkezi Konyalı Camii idare heyeti odasında toplanacaktır.
Ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantının 4 Mayıs 2021 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Derneğe kayıtlı üyelerin toplantıda hazır bulunmaları için ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dernek Başkanı Ali Amanet
GÜNDEM;
1- Açılış,
2- Divan Heyeti seçimi;
3- Saygı duruşu ve yoklama,
4- Faaliyet hesap murakıp raporu ve tahmini bütçenin okunması,
5- Yönetim kurulu ve denetleme kurullarının ibrası,
6- Yeni idare heyeti ve denetleme kurullarının seçimi,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış

Posted in Duyuru ve Haberler, Genel, Güncel Posta İlanları and tagged .