Gider pusulası zayi ilanı

23.03.2016 tarih ve 034200920163615 Tastik numaralı, A1-50 sıra numaralı Gider Pusulasını kaybettik hükümsüzdür. İtalygas Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Beylikdüzü V.D. 4810430934

Serbest Bölge Çıkış İşlem Formu Zayi İlanı

MERSİN Serbet Bölge Müdürlüğü’ne ait 06.06.2018 tarihli 24613 nolu Çıkış İşlem Formu, 12.06.2018 tarihli 25630 nolu Çıkış İşlem Formu ve 28.06.2018 tarihli 27671 nolu Çıkış İşlem Formu zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

Zayi İlanı

NARA Tekstil San. ve Tic. A.Ş. adına 10342000IM007825 numaralı ithalat beyannamesine ait 25/10/2010 tarihli gümrük Teminat Mektubu Makbuzu zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

Zayi İlanı

99605188770 nolu geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür Halit Ter